ZAJĘCIA DODATKOWE

RYTMIKA 

J. ANGIELSKI
KATECHEZA 
REHABILITACJA GRUPOWA
KOREKTA

ZAJĘCIA PLASTYCZNE