ZAJĘCIA DODATKOWE

RYTMIKA 

J. ANGIELSKI
KATECHEZA 
REHABILITACJA GRUPOWA
KOREKTA

        Pracownia plastyczna "KidArt"

Głównym celem działania pracowni „Kid Art” jest rozbudzanie
 i rozwijanie zdolności twórczych poprzez wykonywanie prac plastycznych w różnorodnych technikach, stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji oraz zachęcanie do prowadzenia obserwacji najbliższego otoczenia
 i dostrzegania cech charakteryzujących to otoczenie.

  

Uczestnicy pracowni podczas zajęć rozwijali warsztat rysunkowy. Dzieci rysowały pastelą olejną i suchą z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu takich jak plama, linia, punkt. Tworzyły kompozycje linearne przy pomocy kolorowych markerów. Rysowały białym markerem na czarnym podkładzie. Rozwijały także warsztat malarski, malując farbami wodnymi, temperą i akrylem. Zapoznały się także z techniką malarstwa sztalugowego (powstającego na sztalugach) – stojakach, które utrzymują w odpowiedniej pozycji podłoże malarskie. W tym przypadku była to płyta z kartonem i rama z naciągniętą folią stretch. Dzieci tworzyły własne gamy barwne. Z gliny powstały formy trójwymiarowe postaci - ludzi i zwierząt. Podczas modelowania w glinie, zwracały szczególną uwagę na przestrzenność formy i jej dynamikę.

Obecnie uczestnicy zajęć pracują w technice filcowania na mokro wełny owczej, tworząc płaskie formy zwierząt.

Techniką podsumowującą ten rok pracy będzie malarstwo na szkle.


 

Pracownię prowadzi artysta plastyk Elżbieta Krzywicka – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie