ZAJĘCIA DODATKOWE

RYTMIKA

Zajęcia odbywają  się będą dwa razy w tygodniu w każdej grupie wiekowej. Czas zajęć dla grupy 5-6-latków – 25 - 30min, dla grupy3-4-latków – 15-20min.
 

 
"Rytmika nie jest sztuką, nie jest celem samym w sobie, jest przygotowaniem do wszystkich sztuk, jest wychowaniem.
Muzyka w greckim ujęciu tego słowa jest elementem pedagogicznym najwyższej rangi i właśnie dlatego moja metoda musi pozostać na wskroś muzyczną"

Emil Jaques-Dalcroze)

 
       W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej są wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela - dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.
     W każdej grupie wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

Zajęcia rytmiczne prowadzi Pan Marcin Watras.

  

 

 

powrót