ZAJĘCIA DODATKOWE

"Twórcza 13"
 Pracownia plastyczna

Głównym celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni, aktywności oraz ekspresji twórczej dziecka. Uczestnikami zajęć są przedszkolaki w wieku od 4 do 6 lat.
Dzieci, obserwując świat, dostrzegają bogactwo barw, kształtów, zjawisk, a swoje spostrzeżenia wykorzystują
w pracy twórczej. Dziecko jest najbardziej naturalnym „artystą”, który wyraża swoje emocje, nastroje i stany,
 w związku z czym urozmaicanie technik plastycznych
daje możliwość umiejętnego operowania
narzędziami i materiałami.
Ważnym elementem pracy jest stwarzanie i rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczestnika zajęć, a najlepszą
i ciekawą formą na osiągnięcie tego celu,
 jest efektywna zabawa.

  

 

 

 

 


 

Pracownię prowadzi artysta plastyk Violetta Furtak
– nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie

 

 

powrót