Longin Jan Okoń

Od wielu lat nasze przedszkole współpracuje z poetą, pisarzem, pedagogiem Longinem Janem Okoniem. Spotkania z pisarzem są okazją do poznawania historii naszego miasta i legend z nim związanych, tradycji, kultury. Twórczość poety przybliża dzieciom również, historię i tradycje Indian. pan Longin Jan Okoń jest stałym gościem honorowym podczas przedszkolnych uroczystości z okazji  Dnia Edukacji Narodowej oraz jasełek bożonarodzeniowych.