Chełmskie Stowarzyszenie Miłośników Koni i Kawalerii Polskiej Edukacja. Historia. Kultura.

Chełmskie Stowarzyszenie Miłośników Koni i Kawalerii Polskiej Edukacja Historia Kultura zaczęło współpracę z naszym przedszkolem kilka lat temu. Wspólne organizowanie świąt patriotycznych stało się lekcja żywej historii dla całej społeczności przedszkolnej. Spotkania takie to najlepsza okazja do rozbudzania wśród dzieci postawy patriotycznej i budowania tożsamości narodowej. 
Wspólnie ze stowarzyszeniem zapoczątkowaliśmy ogólno miejski konkurs wokalny jakim jest Festiwal Piosenki Ułańskiej. To niecodzienne wydarzenie skupiło młodych artystów ze wszystkich chełmskich przedszkoli w celu prezentacji talentów wokalnych oraz integracji środowiska lokalnego.