Kontrast: Skala szarości Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki: A A+ A++
 

 

  • Współpraca z przedszkolami Miasta Chełm - udział w konkursach międzyprzedszkolnych: recytatorskich, plastyczno - technicznych, wokalnych, teatralnych, sprawnościowych.

  • Współpraca z placówkami kulturalno - oświatowymi Miasta Chełm:
     - Zespół Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 i Nr 2; Szkoły Podstawowe Nr 8 i Nr 11; PWSZ - realizacja projektów edukacyjnych; Biblioteka Pedagogiczna; Młodzieżowy Dom Kultury; Muzeum Chełmskie; Szkoła Muzyczna; Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Chełmie; Dom Dziecka. 

  • Współpraca z instytucjami i organizacjami użyteczności publicznej: Urząd Miasta Chełm; Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna; Policja; Straż Pożarna; Poczta Polska; Redakcje: "Nowego Tygodnia", "Super Tygodnia"; Liga Ochrony Przyrody; Nadleśnictwo Chełm; Służba zdrowia; Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Chrystusa Odkupiciela.