Programy wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2019/2020


1.„Rozwój – Wychowanie – Edukacja” Program wychowania przedszkolnego autorzy: Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha

2. „Wokół przedszkola” Program wychowania przedszkolnego autorzy: 
M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska, J. Lendzion

3.„Kochamy Dobrego Boga"Program nauczania religii  pod red. ks. Mariana Zająca w archidiecezji lubelskiej AZ-0-01/10

4. „Przedszkolny Program Prozdrowotny Przedszkole Promujący Zdrowie" – program autorski: członkowie Rady Pedagogicznej 

5. „Bawimy się razem” Program dydaktyczno-wychowawczy dla oddziału integracyjnego  Przedszkola Miejskiego nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
w Chełmie opracowanie: D. Zagórska, M. Kudelska, B. Jonik, A. Moczarska,
J. Łukaszuk, L. Hetmańczuk

6. „Wkrótce będę przedszkolakiem”- program adaptacyjny dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Chełmie autorzy: D. Zagórska, M. Kudelska, M. Seroczyńska, B. Krzysztoń.

7. „Czyste powietrze wokół nas” Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej  autorzy: J. Szymborski, W. Zatorski, Z. Juczyński, T. Kowalczyk, M. Lewandowska, N. Ogińska –Bulik, A. Dobrowolska, A. Dzielska 

8. „Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” Program terapii logopedycznej dzieci z wadą mowy i wymowy  autor Ludwika Hetmańczuk realizowany z dziećmi wyłonionymi do terapii.

9. „Kreatywna Trzynastka"- pogram edukacji artystycznej w wychowaniu przedszkolny Przedszkola Miejskiego nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
w Chełmie, autorzy: Monika Kudelska, Iwona Korzan, Julita Łukaszuk, Marzena Seroczyńska, Danuta Zagórska

10. „Kubusiowi Przyjaciele Natury" XII edycja ogólnopolskiego programu

11. „Od gier planszowych do królewskiej gry w szachy" autorzy: Aleksandra Pasikowska, Barbara Krzysztoń, Małgorzata Stepaniuk

12. "Chełm - Moja Mała Ojczyzna" autorzy: Agata Moczarska, Anna Skibińska

13. „Zabawy z muzyką” autor: Ewa Sobańska

14. "Literackie czwartki" autor: Magdalena Tchórz - Wójtowicz

15. "Kodowanie na dywanie i ekranie" autorzy: Agata Moczarska, Magdalena Cisak -Soszyńska,

16. „Bystrzaki z Trzynastki” autor: Magdalena Cisak – Soszyńska