Opłaty za przedszkole prowadzone są na podstawie:

Uchwały nr XVI/180/12 Rady Miasta Chełm
z dnia 21 marca 2012 r
. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola  dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm.

Ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Opłaty przyjmowane są w kasie przedszkolnej
 do 5-go każdego miesiąca

w godzinach 7.30-9.00 oraz 14.00-17.00


Płatności będą naliczane "z dołu"
 czyli za rzeczywisty pobyt dziecka w przedszkolu
 wg odbijania kart ATMS.
(wejście mały czytnik, wyjście duży przy schodach)

Dzienna stawka żywieniowa 6,00 zł 
(
śniadanie-1,50zł obiad-3,00zł, podwieczorek-1,50zł)

Istnieje możliwość dokonywania wpłat bezpośrednio na konto przedszkolne:
51 1240 2223 1111 0010 4356 1358

W tytule przelewu należy wpisać:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ,
NAZWĘ GRUPY,
MIESIĄC.