Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

 Godziny podlegające opłacie:

- od 6.30. do 7.30 - 1zł.

- od 7.30. do 8.30 - 1zł.
 

- od 8.30. do 13.30 (5 godzin dziennie) - bezpłatne nauczanie, wychowanie, opieka i realizacja podstawy programowej

- od 13.30. do 14.30 - 1zł.

- od 14.30. do 15.30 - 1zł.

- od 15.30. do 16.30 - 1zł.

Opłaty za przedszkole prowadzone są na podstawie:

Uchwała Nr XLI/342/21 Rady Miasta Chełm z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm
- kliknij

Uchwała Nr XXXVII/446/18 Rady Miasta Chełm z dnia 18 kwietnia 2018r.  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm
- kliknij

Uchwały nr XXXVII/446/18 Rady Miasta Chełm
 z dnia 18 kwietnia 2018 roku
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm

- kliknij

Ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- kliknij


• jeżeli dziecko posiada zaświadczenie od lekarza
z przeciwwskazaniami dot. sposobu żywienia należy poinformować nauczyciela w grupie i przedstawić takowe zaświadczenie w celu dostosowania w miarę możliwości placówki do posiłków dziecka
 (czyt. alergie na różne składniki),

• dzieci 6-letnie nie ponoszą opłat za pobyt (opłata jedynie za wyżywienie)

• dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
nie ponoszą opłat za pobyt.

• w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dwoje
lub więcej dzieci z jednej rodziny,
opłatę obniża się o 25% za drugie i o 50 % za każde następne dziecko.


opłaty będą podawane w 2 dzień roboczy po przechodzonym miesiącu (tzn. np.: za wrzesień 2 października, za październik
3 listopada, za listopad 2 grudnia, za grudzień 4 stycznia),

• opłaty będą dostępne w każdej grupie oddzielnie,

głównym czynnikiem naliczania płatności będzie odczyt z kart ATMS, w związku z tym BARDZO PROSZĘ o rzetelne odbijanie kart RANO – czytnik przy wejściu, PO POŁUDNIU czytnik przy schodach,

Najlepiej płacić  internetowo do 10-go każdego miesiąca
(za wyjątkiem września!),
PROSZĘ o wyliczone kwoty, nie płacić za dużo,

Dzienna stawka żywieniowa 8,00 zł 
(śniadanie-2,00 zł obiad-4,00zł, podwieczorek-2,00zł)

Informacje dot. dokonywania wpłat bezpośrednio na konto przedszkolne:
nr konta: 51 1240 2223 1111 0010 4356 1358

W tytule przelewu należy wpisać:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ,
NAZWĘ GRUPY, MIESIĄC.