Opłaty za przedszkole prowadzone są na podstawie:
Uchwały nr XVI/180/12 Rady Miasta Chełm z dnia
21 marca 2012 r
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola  dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm
.

Dzienna stawka żywieniowa 6,00 zł 
(
śniadanie-1,50zł obiad-3,00zł, podwieczorek-1,50zł)

Termin płatności od 5 do 15 każdego miesiąca.

Opłaty przyjmowane są w kasie przedszkolnej 
 do 15-go każdego miesiąca 
w godzinach:

Poniedziałek  7.30 - 9.00 13.00-17.00
Wtorek 7.30 - 9.00 13.00-17.00
Środa  7.30 - 9.00  13.00-14.00
Czwartek  7.30 - 9.00 13.00-14.00
Piątek  7.30 - 9.00     


Każdego15-go dnia  miesiąca kasa czynna
 
od 7:30 do 9:00

Istnieje możliwość dokonywania wpłat bezpośrednio na konto przedszkolne:
51 1240 2223 1111 0010 4356 1358

W tytule przelewu należy wpisać:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ,
NAZWĘ GRUPY,
MIESIĄC.

INFORMACJĘ O KWOCIE ZA DANY MIESIĄC
MOŻNA UZYSKAĆ W KASIE PRZEDSZKOLNEJ
LUB POD NUMEREM TELEFONU:
82-564 59 45

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chełm na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm na rok szkolny 2018/2019

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA CHEŁM z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli

ZARZĄDZENIE NR 1097/18 Prezydenta Miasta Chełm z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2018/2019,