MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE 
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

pobierz

 

 

PROCEDURA 
PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 
Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W CHEŁMIE

strona w budowie