Kontrast: Skala szarości Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki: A A+ A++
 

 

 Statut
Przedszkola Miejskiego nr13 
z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie
1. Podstawa prawna

2. Postanowienia ogólne
3. Cele i zadania przedszkola
4. Sposób realizacji zadań przedszkola
5. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
6. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
7. Formy współdziałania z rodzicami
8. Organy przedszkola i ich kompetencje
9. Organizacja przedszkola
10. Pracownicy przedszkola i ich zadania
11. Wychowankowie przedszkola i ich rodzice
- prawa i obowiązki
12. Postanowienia końcowe