Kontrast: Skala szarości Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki: A A+ A++
 

 

Zajęcia plastyczne 

Dzieci wprowadzane są w świat barw, kolorów i sztuk plastycznych, co sprzyja rozwijaniu ich wyobraźni, sprawności manualnej, kształtowaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ćwiczenia plastyczne redukują napięcia emocjonalne, wyciszają, a jednocześnie dają radość i satysfakcję. Ta forma twórczej aktywności nie tylko pozwala dzieciom na tworzenie niepowtarzalnych prac plastycznych, ale umożliwia poznanie nowych technik malarskich jak również uczy wykorzystania niekonwencjonalnych materiałów w tworzeniu dzieła.

Zajęcia muzyczno – taneczne

Zajęcia przy muzyce z elementami nauki dobrych manier. Nauka różnorodnych tańców (towarzyskie, nowoczesne, narodowe), interpretacje muzyczno - ruchowe do piosenek. Zapewniają każdemu dziecku warunki dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Kształtują różnorodne umiejętności, sprawności, dobre nawyki, poczucie rytmu, swobodę, płynność ruchów oraz rozwijają słuch fonematyczny. Umożliwiają doskonalenie umiejętności wokalnych, spostrzegawczości, zdolności do analizy i syntezy oraz koncentracji uwagi. Poprzez treści słowne pieśni, kształtuje się u dzieci emocjonalny stosunek do zjawisk i wydarzeń historycznych.

Zajęcia teatralne 

Zajęcia - zabawy parateatralne dramy, teatr pacynki i kukiełki. Dzieci biorą czynny udział w przygotowywaniu spektakli. Poznają świat teatru i literatury dziecięcej. Rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywność, zdolności twórcze i doskonalą pamięć. Kształtują umiejętności wyrażania swoich przeżyć, a także postawę odwagi i pokonywania nieśmiałości w obliczu zetknięcia się z widownią. Zajęcia teatralne pozwalają dzieciom przenieść się w niezwykły, fantazyjny świat oraz przeżyć niezapomniane przygody z bohaterami opowieści. Dzięki baśniom i bajkom dzieci uwrażliwiają się na piękny język literacki i poznają jego bogactwo. 

Zajęcia ruchowe 

Dzieci rozwijają i doskonalą ogólną sprawność ruchową poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej. Rozwijają koordynację ruchową, doskonalą wytrzymałość fizyczną oraz umiejętność pokonywania coraz trudniejszych zadań. Wspólne zabawy oraz zawody sportowe integrują dzieci, uczą współzawodnictwa, samodzielności, zdrowej rywalizacji i zasad ''FAIR PLAY".

Zajęcia ekologiczno - przyrodnicze

Zajęcia ekologiczno – przyrodnicze
W ramach zajęć dzieci podejmują działania z zakresu edukacji ekologicznej. Zdobywają ogromny zakres wiedzy poprzez organizowane zabawy badawcze, eksperymenty, zabawy z tworzywem przyrodniczym, wycieczki i spacery, zabawy dydaktyczne, zabawy tropiące, rozmowy, historyjki obrazkowe, zastosowane metody aktywizujące (twórczą ekspresję plastyczną, muzyczną, techniczną), konkursy plastyczne, quizy. Dzieci wychowywane są w poczuciu poszanowania dla roślin i zwierząt. Budowana jest w nich wrażliwość na piękno, mądrość i różnorodność przyrody.