Dyrektor
mgr Danuta Zagórska
Wicedyrektor
mgr Monika Kudelska
 
Nauczyciele Pracownicy 
administracji
i obsługi

Błaszczak Katarzyna
Cisak-Soszyńska Magdalena
Ćwir Barbara
Dąbska – Pietuch Aneta
Depta - Pękała Magdalena
Hetmańczuk Ludwika
Jonik Barbara
Kabała Grzegorz
Kanicka Anna
Kendzierawska Magdalena
Korzan Iwona
Krzysztoń Barbara
Majówka Karolina
Moczarska Agata
Pasikowska Aleksandra
Pasztelan Agnieszka
Pudłowska Albina
Reps Beata
Seroczyńska Marzena
Skibińska Anna
Sobańska Ewa

Suszko Ewelina

Stepaniuk Małgorzata
Szymańska Julita
Tchórz-Wójtowicz Magdalena
Wiśniewska Magdalena

Dziubińska - Litwin Jolanta
Siodłowska Marta
 Antczak Andrzej
Antczak Małgorzata
Aponiak Anna
Bakun Joanna
Bernady Anna
Berdnik Alina
Borys Anna
Ciemno – Czołowska Dorota
Góra Anna
Gryglewska Beata
Jarecki Radosław
Prus Iwona

Pukas Ewa
Rudnicka Ewa
Sienkiewicz Marta
Skiba Anna
Sobańska Lucyna