Ankieta ewaluacyjna dla rodziców-kliknij

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS SPRAWOWANIA FUNKCJI OPIEKUŃCZEJ PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID-19
(kliknij)

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID - 19
(kliknij)

Informacja RODO potrzebna do upoważniania osób odbierających dzieci z przedszkola

Dla upoważnionych na stałe - kliknij

Dla upoważnianych sporadycznie- kliknij

 

TERMINY DYŻURÓW WAKACYJNYCH
kliknij

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

 

 

KILKA CIEKAWYCH ARTYKUŁÓW:

Prezentacja pt.: "Gotowość szkolna"
opracowanie. B. Poliwczak, J. Klimek

 

Telewizja a dziecięca inteligencja

Dziecko jak żołnierz na wojnie
w cyberprzestrzeni

Zmienił się świat, ale ludzie są, jacy byli? –potrzeby rozwojowe a sztuka budowania relacji
rodzic –dziecko.

Nauka czytania dziecięcych rysunków

Asertywność rodzica a inwestowanie
w dziecko? Zagubieni w priorytetach

Jak wspierać rozwój poznawczy poprzez pracę nad samokontrolą, elastycznością psychiczną i pamięcią dziecka?

Co determinuje rozwój umiejętności matematycznych dziecka
– geny czy środowisko?

Patriotyzm w wydaniu najmłodszych. Jak obchodzić święta narodowe ?

Ścieżka bosych stóp
jak rozwijać kreatywności u dzieci.

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHEŁMIE

 

PASOŻYTY W TWOIM CIELE
 – JAK JE WYKRYĆ I JAK Z NIMI WALCZYĆ?

Wszawica objawy
i zapobieganie

Nie pal przy mnie!