List Minister Edukacji Narodowej
do rodziców i opiekunów
poświęcony zmianom
w systemie edukacji
w roku szkolnym 2018/2019
- kliknij

List Minister Edukacji Narodowej
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
-kliknij

WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
RODZICÓW POPRZEZ PRZEKAZYWANIE WIEDZY
DOTYCZĄCEJ ZACHOWAŃ DZIECKA
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

LIST DO RODZICÓW
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

Prośby dziecka według JANUSZA KORCZAKA

Wady postawy u dzieci

Zaburzenia wzroku u dzieci

Co trzeba wiedzieć na temat pracy ze zdolnym przedszkolakiem.

Czym jest percepcja słuchowa i jak zapewnić dziecku jej prawidłowy rozwój.

Percepcja wzrokowa - rozwój i zaburzenia funkcji wzrokowych.

Ruch jest życiem

 

KILKA CIEKAWYCH ARTYKUŁÓW:

 
Więcej muzyki w szkole
(SŁYSZĘ 7-8 2015, nr4 (144))

Czy Mozart podnosi IQ?,
 SŁYSZĘ 7-8 2015, nr4 (144)

Kiedy podejrzewać wadę słuchu u dziecka?
SŁYSZĘ 7-8 2015, nr4 (144)

Bajkoterapia – terapia poprzez czytanie bajek dla dzieci
(Zał. RP 06.04.2016)

 

PASOŻYTY W TWOIM CIELE
 – JAK JE WYKRYĆ I JAK Z NIMI WALCZYĆ?

 

 

Wszawica objawy
i zapobieganie

W trosce o jakość powietrza - kliknij