Informacja na temat dyżurów wakacyjnych przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Chełm w roku szkolnym 2021/2022 

Podstawa prawna tutaj: Zarządzenie Prezydenta Miasta Chełm

 

 

PROFILAKTYKA UZALEŻNIENIA
OD TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I MULTIMEDIALNEJ
(kliknij)

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja

(kliknij)

Zarządzenie z dn. 15.10.2020r.
(kliknij)

Komunikat z dnia 9.10.2020 r.
(kliknij)


PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 13
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID - 19

(kliknij)

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS SPRAWOWANIA FUNKCJI OPIEKUŃCZEJ PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID-19
(kliknij)

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID - 19
(kliknij)

Dyplom Szkoła Pamięta (kliknij)

KILKA CIEKAWYCH ARTYKUŁÓW:

 

„Znam zasady i je przestrzegam”-
wpływ norm i zasad na poczucie bezpieczeństwa dziecka.

„Mamo, tato uwierz we mnie”- kształtowanie poczucia własnej wartości u dzieci.

„Dziecko w czasach pandemii” – kształtowanie sfery emocjonalno – społecznej dzieci.

Bezpieczeństwo w sieci-zagrożenia

„Czas wolny bez komputera”- propozycje alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

,,Mały patriota - jak kształtować postawę patriotyczną u dzieci?"

"Mały ekolog - świat w naszych rękach"

„Motywacja kluczem do sukcesu”-
jak motywować dziecko do pracy

„Przyjacielska dłoń”-
uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych.

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CHEŁMIE

 

PASOŻYTY W TWOIM CIELE
 – JAK JE WYKRYĆ I JAK Z NIMI WALCZYĆ?

Wszawica objawy
i zapobieganie

Nie pal przy mnie!