Terapia integracji sensorycznej odbywa się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp.


Dzięki starannie dobranym ćwiczeniom w ramach terapii SI dziecko może poprawić:

sprawność w zakresie dużej i małej motoryki
uwagę i koncentrację
zdolności wzrokowe i słuchowe
samoświadomość i samoocenę
funkcjonowanie emocjonalne