Nasza pani logopeda- Ludwika

W przedszkolu prowadzę indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne. Każdego dnia z dziećmi osiągam małymi krokami duże cele. Cieszę się z ich sukcesów, dlatego też z dużą starannością podchodzę do tego, aby miały ich jak najwięcej. W swojej pracy stosuję różnorodne metody terapeutyczne, by jak najskuteczniej niwelować trudności językowe najmłodszych, a także wspierać ich prawidłowy rozwój. Poza tym to prawdziwa przyjemność być obecnym w wyjątkowym i niepowtarzalnym świecie dziecka, pełnym ciekawości, autentyczności, spontaniczności i twórczego działania.

O TERAPII:

     W trosce o prawidłowy rozwój mowy naszych wychowanków opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Na początku roku szkolnego prowadzone są badania przesiewowe pozwalające wyodrębnić grupę dzieci z wadami wymowy i trudnościami w porozumiewaniu się. Uzyskanie pożądanego efektu logopedycznego jest możliwe tylko wówczas, gdy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia oraz codziennie powtarza ćwiczenia w domu.

Organizowane w przedszkolu indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne obejmują m.in.:
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
- doskonalenie słuchu fonemowego i fonematycznego,
- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
- doskonalenie pamięci słuchowej,
- rozwijanie słuchowej umiejętności syntezy i analizy sylabowej i głoskowej wyrazów,
- usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
- ć
wiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy, 
- wzbogacanie słownictwa dziecka,
- rozwijanie wyobraźni językowej poprzez 
tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek,
- wdrażanie do koncentracji uwagi.

 

Zachęcamy do czynnego udziału w zajęciach logopedycznych prowadzonych
z dziećmi na terenie naszego przedszkola.
Badanie jak i udział w zajęciach wymaga zgody rodziców.
Jeżeli niepokoi Państwa stan mowy dziecka, albo mają Państwo jakieś wątpliwości, pytania czy sugestie to serdecznie zapraszam w godzinach zaplanowanych konsultacji:Piątek – 800-830

 

NOWINKI LOGOPEDYCZNE

1. Czy moje dziecko mówi poprawnie?  

2. Jak rodzice powinni stymulować rozwój mowy dziecka?

3. Najczęstsze wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym.

4. Sprawny aparat artykulacyjny drogą do prawidłowej wymowy.

5. Wierszyki z wyrazami dźwiękonaśladowczymi 

6. PRZYGODY JĘZYCZKA – WĘDROWNICZKA – Pranie

7. PRZYGODY JĘZYCZKA – WĘDROWNICZKA – W lesie

8. PRZYGODY JĘZYCZKA – WĘDROWNICZKA
- W kosmosie

9. PRZYGODY JĘZYCZKA – WĘDROWNICZKA 
 W Zaczarowanym Lesie

10. „MIESZKAŃCY PARKU”

11. „WESOŁE MIASTECZKO”

12. WYCIECZKA DO ZOO”

13. WYWOŁYWANIE I UTRWALANIE GŁOSKI „C”

14. WYWOŁYWANIE I UTRWALANIE GŁOSKI „Ć”

15. UTRWALANIE GŁOSKI „CZ”

16. WYWOŁYWANIE I UTRWALANIE GŁOSKI „DZ”

17. WYWOŁYWANIE I UTRWALANIE GŁOSKI „DŹ”

18. WYWOŁYWANIE I UTRWALANIE GŁOSKI „S”

19. WYWOŁYWANIE I UTRWALANIE GŁOSKI „SZ”

20. UTRWALANIE GŁOSEK „SZ, Ż, CZ, DŻ”

21. UTRWALANIE GŁOSKI „Ż”

22. WYWOŁYWANIE I UTRWALANIE GŁOSKI "R"

23. ĆWICZENIA Z LOGOPEDĄ TO ZA MAŁO - CZYLI JAK MOTYWOWAĆ DZIECI DO UTRWALANIA PRAWIDŁOWEJ WYMOWY W DOMU?

 

KONKURSY LOGOPEDYCZNE