Nasza pani logopeda- Ludwika

W przedszkolu pracuję od 2009 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam diagnozując i prowadząc terapię logopedyczną dzieci w normie rozwojowej oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uwielbiam pracę z dziećmi, ich roześmiane buzie. To prawdziwa przyjemność być obecnym w wyjątkowym i niepowtarzalnym świecie dziecka, pełnym ciekawości, autentyczności, spontaniczności i twórczego działania. Cieszę się gdy mogę im pomóc i mam satysfakcję ze wspólnych sukcesów. W swojej pracy kieruję się słowami: „Granice mojego języka są granicami mojego świata”. W wolnych chwilach spotykam się z przyjaciółmi. Bardzo ważny jest dla mnie kontakt z ludźmi oparty na wzajemnej akceptacji, tolerancji i życzliwości.

O TERAPII:

     W trosce o prawidłowy rozwój mowy naszych wychowanków opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Na początku roku szkolnego prowadzone są badania przesiewowe pozwalające wyodrębnić grupę dzieci z wadami wymowy i trudnościami w porozumiewaniu się. Uzyskanie pożądanego efektu logopedycznego jest możliwe tylko wówczas, gdy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia oraz codziennie powtarza ćwiczenia w domu.

Organizowane w przedszkolu indywidualne i grupowe zajęcia logopedyczne obejmują m.in.:
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
- doskonalenie słuchu fonemowego i fonematycznego,
- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
- doskonalenie pamięci słuchowej,
- rozwijanie słuchowej umiejętności syntezy i analizy sylabowej i głoskowej wyrazów,
- usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
- ć
wiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy, 
- wzbogacanie słownictwa dziecka,
- rozwijanie wyobraźni językowej poprzez 
tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek,
- wdrażanie do koncentracji uwagi.

 

Zachęcamy do czynnego udziału w zajęciach logopedycznych prowadzonych z dziećmi na terenie naszego przedszkola.
Badanie jak i udział w zajęciach wymaga zgody rodziców.
Jeżeli niepokoi Państwa stan mowy dziecka, albo mają Państwo jakieś wątpliwości, pytania czy sugestie to serdecznie zapraszam w godzinach zaplanowanych konsultacji:

Wtorek – 830-900
Środa – 1500-1530

 

NOWINKI LOGOPEDYCZNE

1. Czy moje dziecko mówi poprawnie?  

2. Jak rodzice powinni stymulować rozwój mowy dziecka?

3. Najczęstsze wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym.

4. Sprawny aparat artykulacyjny drogą do prawidłowej wymowy.

5. Wierszyki z wyrazami dźwiękonaśladowczymi 

6. PRZYGODY JĘZYCZKA – WĘDROWNICZKA – „Pranie”

7. PRZYGODY JĘZYCZKA – WĘDROWNICZKA – „W lesie

8. PRZYGODY JĘZYCZKA – WĘDROWNICZKA - W kosmosie.

9. PRZYGODY JĘZYCZKA – WĘDROWNICZKA 
 W Zaczarowanym Lesie.

10. „MIESZKAŃCY PARKU”

11. „WESOŁE MIASTECZKO”

12. „WYCIECZKA DO ZOO”