Dzieci z grupy integracyjnej z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach hipoterapii, która stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, której celem jest poprawa funkcjonowania dziecka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Dzieci dwa razy w tygodniu jeżdżą do stadniny i pod opieką pana Krzysztofa Sroczyńskiego uczestniczą w zajęciach z koniem, który jest współterapeutą. Wykorzystanie jego specyficznych właściwości sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna przynosząca  wymierne efekty przy systematycznej pracy.   Każde dziecko cierpiące na jakąkolwiek chorobę czy zaburzenie wynosi z zajęć hipoterapeutycznych specyficzne dla siebie korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania. 

Celem hippoterapi jest:
poprawa funkcjonowania w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej 
korygowanie postawy ciała
regulowanie napięcia mięśniowego
doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, w schemacie własnego ciała poczucie rytmu
zwiększenie poczucia własnej wartości
zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych
rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych