Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w narzędzia stymulujące zmysł wzroku, słuchu, dotyku, równowagi, węchu. Jej oddziaływanie sprzyja nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także dzieciom w normie intelektualnej.
 


Wśród głównych celów pobytu w Sali Doświadczania Świata 
należy wymienić:
 
rozwój poznawczy i społeczny, 
wzrost koncentracji na wyselekcjonowanych bodźcach,
wydłużanie czasu uwagi, 
wzmocnienie procesów uczenia się, 
rozwijanie spostrzegawczości i kierunkowości spostrzegania,
poszerzanie doświadczeń wzrokowo-słuchowych oraz pamięci wzrokowej i słuchowej,
wyciszenie, uspokojenie organizmu, 
miłe spędzanie czasu w poczuciu bezpieczeństwa.