W naszym przedszkolu stosowana jest metoda terapeutyczna polegająca na stosowaniu działań opartych na interakcji z psem w celu poprawy zaburzonych funkcji. W zajęciach dogoterapii uczestniczą dzieci z opóźnieniem rozwoju, niepełnosprawnością ruchową oraz Zespołem Downa. Metoda ta wspomaga terapię i rehabilitację dzieci. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez panią Magdalenę. Program zajęć z dogoterapii dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. 

Celem dogoterapii jest:
obniżenie napięcia mięśniowego
stymulowanie sprawności motorycznej
poprawę funkcjonowania emocjonalno-uczuciowego
stymulowanie rozwoju umysłowego
poszerzenie zdolności werbalnych, korygowanie wad wymowy
rozwijanie umiejętności społecznych
zwiększenie motywacji do podjęcia ćwiczeń
wzmocnienie poczucia własnej wartości
stwarzanie okazji do zabawy.