ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

    Napisany przez aktualnosci 2015-09-01 18:44:36 CEST

 

Dnia  03.09.2015 r. we czwartek o godz.15.30 odbędzie się zebranie organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016 w naszym przedszkolu.
Zapraszamy wszystkich Rodziców  lub prawnych opiekunów dzieci.

Porządek zebrania:


1. Organizacja roku szkolnego 2015/2016 - godziny pracy poszczególnych grup, przedstawienie kadry pedagogicznej.

2. Ubezpieczenie dzieci i opłaty przedszkolne.

3. Zapoznanie z harmonogramem zajęć przedszkola oraz ofrtą zajęć dodatkowych organizowanych w placówce.

4. Sprawy bieżące.

7. Spotkania grupowe z nauczycielami w poszczególnych grupach.

:: 0