Kontrast: Skala szarości Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki: A A+ A++
 


List Kuratora Oświaty

    Napisany przez aktualnosci 2022-01-03 20:29:56 CET

Szanowni Państwo


Sytuacja epidemiczna, utrzymująca się stosunkowo wysoka liczba zakażeń oraz pojawianie się nowego wariantu wirusa o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej i podwyższonej zaraźliwości, wymaga utrzymania wzmożonych działań przeciwepidemicznych oraz bezwzględnego przestrzegania reżimu
sanitarnego w placów.

Zachowanie dystansu społecznego, stosowanie środków ochrony indywidualnej, przestrzeganie zasad higieny oraz dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni należą
do najistotniejszych zasad rekomendowanych przez Głównego Inspektora
Sanitarnego w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Covid-19.

Europejska Agencja Leków wydała pozytywną rekomendację w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw Covid-19. Podstawą do wydania rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek.

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną oraz fakt iż, grupa uprawnionych do szczepień przeciw Covid-19 została rozszerzona o przedział wiekowy 5 - 11 lat, Minister Edukacji i Nauki wraz z Ministrem Zdrowia przygotowali wspólny list adresowany do dyrektorów, nauczycieli

i rodziców w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat, który odpowiada na wiele pytań

i wątpliwości związanych z organizacją szczepień dla uprawnionej grupy wiekowej

 https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_11638/zal/20211201_List_MEiN_MZ_szczepienia.pdf

Należy podkreślić, iż decyzja w zakresie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat należy do ich rodziców, jednakże ponieważ szkoła i przedszkole mają obowiązek kształtować świadomość prozdrowotną dzieci i uczniów, także w zakresie wpływu szczepień na ich zdrowie oraz odporność zbiorową, włączając się w działania informacyjne. W załączeniu przekazuję link do materiałów informacyjnych w zakresie szczepień dzieci:

 

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ruszaja-szczepienia-dzieci-w-wieku-5-11-lat


W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcam także do odwiedzenia strony internetowej z informacjami na temat szczepień dzieci w wieku 5-11 lat:

 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dzieci-5-11.

:: 0