Kontrast: Skala szarości Wersja kontrastowa
Wielkość czcionki: A A+ A++
 


Covid-19 informacje dla Rodziców

    Napisany przez aktualnosci 2022-01-02 22:01:49 CET

Szanowni Rodzice

W trosce o zdrowie i zachowanie reżimu sanitarnego

w Przedszkolu Miejskim nr 13
z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

stosuje się następujące procedury:

WYTYCZNE GIS (kliknij)

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

 

 • Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko musi mieć maseczkę ochronną oraz musi być zdrowy.
 • Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola zobowiązuje się do codziennego pomiaru temperatury dziecka.
 • Przy wejściu głównym do przedszkola należy zdezynfekować ręce, po dezynfekcji rąk Rodzic skanuje kartę pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Przy odbieraniu dziecka procedury są  takie same jak przy wejściu: dezynfekcja rąk, skanowanie karty i odbiór dziecka od nauczyciela z grupy.
 • Dzieci powinny być przyprowadzane do  przedszkola do  godziny 8.20 po jej upływie w placówce dezynfekowane są wszystkie klamki, ciągi komunikacyjne oraz szatnia.
 • Przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka rodzice muszą zachowywać odstęp społeczny w przestrzeni podmiotu minimum   1,5 m.
 • Rodzic nie przemieszcza się po terenie przedszkola.
 • W miarę możliwości przyprowadza i odbiera dziecko jeden Rodzic.
 • Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną tj.: katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, gorączka powyżej 37,4 º C.
 • W przypadku stwierdzenia u dziecka temperatury powyżej 37.4   ℃   i  złego samopoczucia dziecko zostanie odizolowane  od grup i pozostanie pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora   w izolatce.
 • W przypadku wyżej wymienionej sytuacji  zostają powiadomieni rodzice, którzy zobowiązani są do bezzwłocznego odbioru dziecka z przedszkola.
 • Rodzice mają obowiązek podania numerów telefonów do szybkiego kontaktu.
 • Rodzic ma obowiązek poinformowania placówki o diagnozie lekarskiej.
 • Rodzic nie przyprowadza dziecka do przedszkola jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym.
 • Dziecko nie przynosi zabawek oraz innych przedmiotów, picia ,  jedzenia oraz słodkości.
 • Prosimy  o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach zadeklarowanych w kartach zgłoszenia do przedszkola.
 • W szatni przedszkola oraz przedsionku nie zostawiamy fotelików, rowerków itp. rzeczy.
 • Zabrania się przebywania w ogrodzie przedszkolnym i korzystania z ogrodu po odebraniu dziecka z przedszkola,

WYTYCZNE GIS (kliknij)

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

:: 0