MIŁOŚC NIEJEDNO MA IMIĘ – POLA NADZIEI

    Napisany przez aktualnosci 2020-02-13 17:31:56 CET

Z inicjatywy Pani dyrektor Danuty Zagórskiej, w środę 12.02.2020 roku,
nasze przedszkole po raz kolejny włączyło
się w ogólnopolską  akcję Pola Nadziei.
Tym razem dzieci posadziły cebulki żonkili, które są symbolem nadziei dla podopiecznych hospicjów. Budowanie wrażliwości na potrzeby bliźniego,
empatii i troski jest ważnym celem edukacyjnym,
który od lat realizujemy w swoich działaniach.

Uroczystość uświetnili: Pan Daniel Domoradzki II Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, Pani Maria Pawłowicz, wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie; Pani Dorota Cieślik – dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu oraz  Pan Tadeusz Boniecki – prezes Stowarzyszenia Hospicjum Domowe
im. ks. K. Malinowskiego w Chełmie - współgospodarz uroczystości.
Zacni goście  skierowali do dzieci i nauczycieli szereg ciepłych słów dziękując
za ich zaangażowanie.

 

 

Krzewienie od najmłodszych lat idei wolontariatu oswaja dzieci z bardzo trudnymi tematami: choroby przewlekłej (nieuleczalnej), bólu, cierpienia oraz z tak bardzo istotną w procesie leczenia akceptacją i pomocą. Spotkanie wzbogaciła lekcja języka migowego (przygotowana przez panią Ludwikę Hetmańczuk)
oraz prezentacja multimedialna (przygotowana przez panią
Ewę Sobańską).Utalentowane 5-latki z grupy JEŻYKI
oraz 6-latki z grupy WIEWIÓRKI pod opieką pani Magdy Soszyńskiej-Cisak
oraz Magdy Tchórz-Wójtowicz zaprezentowały wzruszającą część artystyczną
pt. Kwiat dla ciebie, dla nas nadzieja.

:: 0