Zaproszenie na konferencję

    Napisany przez aktualnosci 2019-03-11 22:37:12 CET

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie
we współpracy z Miejskim Koordynatorem Sieci Szkół Promujących Zdrowie

mają zaszczyt zaprosić

 

Rodziców

na XV Konferencję Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

W  drodze do zdrowia - działania promujące zdrowie
w pracy z uczniem niepełnosprawnym”,

która odbędzie się 14 marca 2019 r. o godz. 13.00

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmie, ul. Trubakowska 59.

Program konferencji:

 

1.      Otwarcie konferencji – Małgorzata Kwiecińska, dyrektor Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie.

2.      Potrzeby ucznia niepełnosprawnego w kontekście edukacji zdrowotnej i działania prozdrowotne służące realizacji tych potrzeb podejmowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  w Chełmie - Barbara Kostrobała, Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie.

3.      Rola rodziny w kształtowaniu postaw zdrowotnych dziecka niepełnosprawnego – Rodzic -  Katarzyna Pisarska.

4.      Wzmacnianie zdrowia psychicznego  dziecka – ważne zadanie szkoły promującej zdrowie - Katarzyna Daoudi, psycholog, Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie.

5.      Działania w zakresie kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego:

           - lek. Sylwia Raszczepkin  - kierownik Oddziału Psychiatrycznego, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie,

           - Małgorzata Kowalczuk - Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, Samodzielny  Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie.

6.      Profilaktyka uzależnień - możliwości i perspektywy współczesnej szkoły - dr Małgorzata Sitarczyk, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

:: 0