Podsumowanie licytacji

    Napisany przez aktualnosci 2019-01-10 21:35:45 CET

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest i nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

 

Podczas dwóch Spotkań Jasełkowych 11 i 12 grudnia 2018r. odbyły się licytacje stroików i bożonarodzeniowych. Łączna kwota, która została przekazana na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Hospicjum Domowe
im. Ks. Kan. Kazimierza Malinowskiego w Chełmie,
to 2530 zł.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za hojność i okazane serce.
Dzieciom i Nauczycielom
za zaangażowanie i trud włożony w przygotowania części artystycznej,
a zaproszonym Gościom za ich obecność i radosne przeżyc
ie Jasełek.


:: 0