Góra Grosza

    Napisany przez aktualnosci 2018-11-28 22:44:25 CET

Nasze przedszkole bierze udział w XIX edycji Akcji „Góra Grosza”, która jest organizowana w dniach od 26 listopada 2018 do 2 stycznia 2019 roku.

Celem na który zbierane są  drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

:: 0